emstacz.pl

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
EMSTACZ
Computer Usługodawca

Sklep internetowy EMSTACZ, dostępny pod adresem www.emstacz.pl jest prowadzony przez:

MAGDALENA STACHURSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMSTACZ Magdalena Stachurska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9662101489, nr REGON 363369244, ul. 42 Pułku Piechoty 35/18, 15-181 Białystok

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: “Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://emstacz.pl/polityka-prywatnosci/
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

” target=”_blank” style=”text-decoration: none; color: inherit;”>7fa3a12a-b24c-47de-925b-20b8421108a0.